Tarieven

Wat kost zwemles?

Groepslessen:

Leskaart groepslessen (6 weken) € 58,20

Leskaart kleine groepslessen (4 weken) € 79,60

Prive les (per les) € 29,10

Overige kosten:

 • Inschrijfgeld € 19,50
 • Barcodekaart € 6,50
 • Voorzwemmen € 9,75
 • Diplomazwemmen € 25,30

Tarieven zijn geldig van 21 augustus 2023 t/m 25 augustus 2024.

Abonnement

 • Een leskaart voor de grote groepslessen is zes aaneengesloten weken geldig.
 • Voor de kleine lesgroepen is de leskaart vier aaneengesloten weken geldig.
 • Een nieuwe leskaart sluit aan op de einddatum van het vorige abonnement.
 • Zijn er na het diplomazwemmen nog lessen "over", dan kunnen deze gebruikt worden voor vervolgdiploma's.
 • Het is ook mogelijk de resterende lessen binnen een maand na het afzwemmen om te zetten voor recreatief zwemmen (deze losse baden zijn een half jaar geldig).
 • De kosten voor het diplomazwemmen kunnen ook verrekend worden met het resterend tegoed.
 • Wij geven in geen geval geld terug.

Ziekte of gemiste lessen

In geval van ziekte geldt een eigen risico van één les. Wij vragen je om je kind altijd af te melden. Doe dit bij voorkeur online via het leerlingvolgsysteem.

Voor andere afwezigheid dan ziekte hanteren wij een ruilsysteem, d.w.z. dat wanneer je tijdig (12 uur voor aanvang van de les) afmeld, je dan een credit ontvangt. Let op, het inhaalsysteem is een ruilsysteem en werkt alleen als lessen tijdig afgemeld worden zodat andere kinderen de lege plekken op kunnen vullen. Er kunnen in totaal 2 credits opgebouwd worden. Bij een volgende afmelding zal er eerst een inhaalles gepland moeten worden om voor deze afmelding weer een credit te ontvangen. Indien er al twee credits opgebouwd zijn én er wordt nogmaals afgemeld dan zal deze afmelding als eigen risico worden gezien en vervalt daarmee de les.

 • Wanneer een kind ziek is, vragen wij om dit altijd en voor iedere les te melden.
 • Bij ieder afzonderlijk ziektegeval is sprake van een eigen risico. Bij de groepslessen zijn de eerste twee gemiste lessen voor eigen rekening en bij de kleine groepslessen is één les voor eigen rekening. Voorwaarde is dag de afwezigheid gemeld is.  
 • Lessen die gemist worden, kunnen online afgemeld worden en op een ander moment ingehaald worden. Een les dient wel uiterlijk 12 uur van tevoren worden afgemeld. Lees hier alle de voorwaarden.

Lespas

 • De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van de lessoort waarvoor gekozen wordt. Per lesuur is een apart abonnement nodig
 • De persoonsgegevens alsmede de aangekochte abonnement(en) worden gekoppeld aan een barcodekaart. Dit noemen wij de lespas en met een geldig abonnement krijgt je kind (via de toegangscontrole) toegang tot het zwembad.

Feestdagen en vakanties

 • De zwemlessen gaan op nationaal erkende feestdagen niet door. Wanneer deze dag binnen de geldigheidsperiode van het abonnement valt, dan wordt deze automatisch verlengd. Deze lessen hoeven niet afgemeld te worden.
 • De lessen gaan tijdens de korte schoolvakanties altijd door. In de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw wordt er geen zwemles gegeven.
 • In de zomervakantie stoppen de reguliere zwemlessen zes weken, maar dan is het wel mogelijk om deel te nemen aan de zomerzwemlessen. Kijk hier voor meer informatie.
Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.